Tiflis Teknik Devlet Üniversitesi

gürcistan eğitim

gürcistan eğitim1917 - Rus İmparatoru’nun çıkardığı emre göre, Kafkasya bölgesindeki ilk yükseköğretim kurumu olan Teknik Okul Tiflis’te kurulmuştur.
1922 - Tiflis Devlet Üniversitesi’nin politeknik fakültesi olarak kurulmuştur.
1928 – Politeknik fakültesi departmanları birleşip bağımsız bir enstitü haline gelmiş ve Gürcistan Teknik Okulu adını almıştır.
70’ler– Enstitü, 15 tam zamanlı ve 13 yarı zamanlı fakülteden oluşuyordu.
1985 – 1987 – Öğrenciler tarafından yürütülen gelişmiş bilimsel araştırmalar ve çalışmalarla birlikte Teknik Okul ilk olarak SSCB yükseköğretim enstitüleri içerisinde ortaya çıkmıştır. Bu dönem boyunca Enstitü, öğrencileriyle (toplamda 40000) ve akademik kadrosuyla (toplamda 5000) birlikte, Kafkasya bölgesindeki en büyük yükseköğretim enstitüsü haline gelmiştir.
1990 – Gürcistan Teknik Okulu’na üniversite statüsü verilmiş ve adı Gürcistan Teknik Üniversitesi haline getirilmiştir.
1995 – müfredat reformlarına ve yeniden yapılandırmalarına bağlı olarak Gürcistan Teknik Üniversitesi, Kredi Sistemi’ni – İngiltere kredilerinin 120’si - getiren yeni eğitim standartlarının yerleştirilmesine aşamalı bir şekilde başlamıştır.
2001 – Gürcistan Teknik Üniversitesi, Avrupa Üniversite Birliği’nin tam üyesi haline gelmiştir.
2005 – Gürcistan Teknik Üniversitesi Bologna sürecine katılmış ve 60 ECTS (Avrupa kredi transfer ve biriktirme sistemi) kredisi getirmiştir.
2005 – Gürcistan Teknik Üniversitesi’nde yürütülen yeniden örgütlenmeye bağlı olarak, 8 fakülte oluşturulmuştur.
2007 – Gürcistan Teknik Üniversitesi’ne Ulusal Eğitim Onay Merkezi tarafından onay belgesi verilmiştir.

Sivil Mühendislik Fakültesi
İnşaat Mühendisliği
Güç Mühendisliği ve Telekomünikasyon Fakültesi
Telekomünikasyon
Güç Mühendisliği ve Elektrik Mühendisliği
Madencilik ve Jeoloji Fakültesi
Jeodezi Mühendisliği
Petrol ve Gaz Teknolojisi
Madencilik Teknolojisi
Jeoloji
Kimyasal Teknoloji ve Metalürji Fakültesi
Kimya ve Biyoloji Mühendisliği
Metalürji
Malzeme Bilimi
Çevre Mühendisliği ve Güvenlik
Gıda Teknolojisi
Eczacılık
Ulaştırma ve Makine Mühendisliği
Ulaştırma
Makine Mühendisliği ve Teknolojisi
Endüstri Mühendisliği ve Teknolojisi
Deniz Bilimi (Deniz Navigasyonu/Gemi Elektromekaniği/Gemi Mekaniği)
Ulaştırma Yönetimi
İşletme Organizasyonu ve Yönetimi
Mimarlık, Kentsel Planlama ve Tasarım Fakültesi
Mimarlık
İşletme-Mühendislik Fakültesi
Turizm
Muhasebe
Yönetim
Finans
İş Hukuku
İktisat
Kitle İletişimi
Uluslararası İlişkiler
Bilişim ve Kontrol Sistemleri Fakültesi
Bilişim:
Bilgi Teknolojileri; Bilgisayar Sistemleri ve Ağları; Veri İşleme ve Otomatikleştirilmiş Kontrol Sistemleri
Araç Mühendisliği, Otomasyon ve Kontrol Sistemleri: Otomatik Kontrol ve Robot Teknikleri; Biyomedikal Mühendisliği; Kalite Kontrol ve Ölçüm Mühendisliği
Fizik Mühendisliği
Uygulamalı matematik